KALİTE

 AYTEK, müşteri siparişinin alınmasından ürünün müşteriye teslimine kadar tüm aşamalarda proseslerini belirlemiş ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proseslerini yönetmekte ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için proseslerinde sürekli iyileştirme prensibini uygulamaktadır. Kalite Yönetim Sistemlerinde, özellikle otomotiv sanayinde gelinen son nokta olan ISO/TS16949 Belgesine sahiptir.

    Yukarıda bahsettiğimiz kalite çalışmalarının nihai amacı “Müşteri memnuniyeti” dir. Bu kapsamda hammaddenin seçimi ve temininden, yay imalatına ve bitmiş ürünün kontrolüne kadar iç proseslerinde belirlenen karakteristikleri en son teknoloji ile kontrol altında tutulmakta ve ölçülmektedir. İstenen kalite düzeyini sağlamayan ürün bir sonraki prosese kesinlikle geçilmemektedir.

Hammadde seçiminde titiz davranan AYTEK malzemenin kabulünden önce uluslar arası normları referans alarak gerekli test ve kontrolleri gerçekleştirmektedir. (TS2500-1,2,3 TS138EN10002-1 DIN EN 10270-1,2,3)

Nihai ürün kontrollerinde çeşitli muayene ve deney yöntemleri kullanılmaktadır. Basma ve çekme yaylarının kuvvet ölçümleri Alman AFK-7-BL test cihazı ve Zwick Basma Çekme Test cihazı ile hassas olarak yapılmaktadır. Yine torsiyon yaylarının tork ölçümleri hassas olarak gerçekleştirilmektedir. Her üç tip (baskı – çekme – torsiyon) yaylarının ömür testleri talep edilmesi durumunda AYTEK’de gerçekleştirilmektedir.

KALİTE POLİTİKASI

Ürünlerimizi Yüksek Kalite Düzeyine Çıkarmak ve Uluslar arası Pazarlarda Rekabet Edebilir Konuma Gelebilmek İçin;

 • Tüm Çalışanlarımıza Eğitimler vererek Kalite Bilincini Benimsetmek,
 • Teknolojik Gelişmeleri İzleyerek Üretim Yöntemlerimize Yansıtmak,
 • Sürekli İyileştirme Prensiplerinden Faydalanarak Kalite Sistemimizi Geliştirmek,
 • Ürün Kalitemizi Fiyatımıza ve Teslimat Hızımıza Yansıtmak,
 • Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutmak ve
 • Doğaya , Çevreye Karşı Saygılı Bir Kurum Olarak Faaliyet Göstermek,

Şirketimizin Politikasıdır.

Kalite Politikamızın Temel Özelliği Tüm Çalışanlarımızın Bir Ekip Ruhu İle Benimseyip Katılmalarıdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Ürünlerimizi Yüksek Kalite Düzeyine Çıkarmak ve Uluslar arası Pazarlarda Rekabet Edebilir Konuma Gelebilmek İçin;

 • Tüm Çalışanlarımıza Eğitimler vererek Kalite Bilincini Benimsetmek,
 • Teknolojik Gelişmeleri İzleyerek Üretim Yöntemlerimize Yansıtmak,
 • Sürekli İyileştirme Prensiplerinden Faydalanarak Kalite Sistemimizi Geliştirmek,
 • Ürün Kalitemizi Fiyatımıza ve Teslimat Hızımıza Yansıtmak,
 • Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutmak ve
 • Doğaya , Çevreye Karşı Saygılı Bir Kurum Olarak Faaliyet Göstermek,

Şirketimizin Politikasıdır.

Kalite Politikamızın Temel Özelliği Tüm Çalışanlarımızın Bir Ekip Ruhu İle Benimseyip Katılmalarıdır.

Sertifikalar